Rok bicia się z myślami, czyli… jak baba podejmuje decyzje